ProBaz

Welkom op de site van Scholengroep ProBaz!

 

Scholengroep ProBaz participeert onder het bestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen. Onze scholengroep telt zeven scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Terneuzen. De scholen zijn onderling verschillend, maar hebben een gemeenschappelijke basis: onderwijs geven vanuit de protestants-christelijke traditie.Onze scholen hebben een open toelatingsbeleid. Alle kinderen zijn welkom. Van de ouders wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de school respecteren.

Onze kernbegrippen zijn: verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect. In de onderlinge omgang laten we ons inspireren door Bijbelse waarden als naastenliefde, vergeving en zorg voor de wereld om ons heen. Aan deze thema's wordt op onze scholen veel aandacht besteed. Wij willen onze school een veilige en vertrouwde plaats laten zijn, waar de kinderen graag naar toe gaan en waar ieder kind tot zijn recht komt. Christelijke aspecten komen ook tot uiting in vieringen van christelijke feestdagen, in de godsdienstmethode, liederen, vertellingen en gebed.

Op onze scholen staat de ontwikkeling van het kind centraal. We stemmen ons onderwijs zoveel als mogelijk af op datgene wat het kind nodig heeft. In de praktijk houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. Als het nodig is krijgen leerlingen een aangepaste leerweg, extra ondersteuning of een meer uitdagend onderwijsprogramma aangeboden. Goede resultaten en goede kwaliteit zijn ons doel. Om dat te bereiken gebruiken we moderne leermethoden en wordt geïnvesteerd in de deskundigheid van onze leerkrachten.

Onderwijs is zoveel meer dan alleen 'rekenen en taal'. De ontwikkeling en persoonlijke vorming van het kind zijn minstens zo belangrijk. Deze taak nemen wij serieus en daarbij zien wij de ouders als onze partner. De relatie tussen ouders en school is ingericht met meerdere contactmomenten en -mogelijkheden. 

Nieuwsgierig geworden? Maak kennis met onze zeven basisscholen.

  

 

 

Realisatie: TiDi Media